Test

Site Map

SÖZEL DENEME TESTİ

Egzoz emisyonlarımı kaybediyorum- otomobillerin yeşil geleceği

Katalitik konvertörler çevre kirliliğini engeller mi?

Gerçekte katalitik konvertörler çevre kirliliğini engellemese bile, azaltılmasına yardımcı olurlar. Bu konvertörler zehirli karbon monoksit gazını ve araba tarafından üretilen diğer kirli gazları karbon diyokside dönüştürür. Ancak, konvertörler ısındıktan sonra çalıştıkları için kısa mesafeli seyahatlerde pek yararlı olmazlar.

Biyoyakıt kullanmak çevre için daha mı iyidir?

Sıradan yakıtlara göre birim başına daha az enerji verdiği için bu çok da doğru değildir. Ayrıca biyoyakıt üretmenin çevresel maliyetleri de vardır; ürünlerin yoğun ekimi, ekinler için kullanılan kimyasal gübreler, tarım ilaçları ve ekinlerin yakıta dönüştürülmesi. Biyoyakıtlar konvansiyonel yakıtlara göre daha az sülfür salmakta fakat daha fazla nitrojen monoksit üretmektedir. Biyoyakıtlar çevre üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Peki yakıt teknolojisinde beklenen gelişmeler ne durumda?

Yeşil otomobillere ulaşmak için genellikle hidrojenin adı geçmekte. Hidrojen dünyada en çok bulunan element olmasına rağmen, üretimi, depolanması ve dağıtımı karmaşık süreçler gerektirmekte. Nükleer enerjili arabalara gelince, onlar da gerçekten sadece zaman yolculuğuna uygunlar (1.21 gigawatt enerji gerektirmekte).

Deneme soruları

Verilen bilgilere göre ifade doğru ise doğru'yu tıklayınız.

Verilen bilgilere göre ifade yanlış ise yanlış'ı tıklayınız.

Verilen bilgilere göre ifadenin doğru veya yanlış olduğunu söylenemez ise, söylenemez’i tıklayınız.

1

Araçlar kısa yolculuklar için kullanıldığında katalitik konvertörler kirliliğin azaltılmasında en fazla etkilidir. *

Question 1
 
2

Katalitik konvertörü olmayan araçlar daha zehirli maddeler üretirler *

Question 2
 
3

Nihayetinde biyoyakıtlar sıradan yakıtlara göre çevresel açıdan daha güvenlidir. *

Question 3
 
4

Bol miktarda hidrojen kaynağı vardır. *

Question 4
Gönder

Accessibility Settings

Accessbility Settings